עיט החורש.

  • מחבר:

עוף דורס ממשפחת הניציים,עוף בינוני בגודלו 60 ס"מ אורכו ומוטת כנפיו כמטר וחצי.4

עיקר מזונו של עיט החורש הוא יונקים קטנים,עופות קטנים,זוחלים ופגרים. עיט החורש מקנן במרכז אירופה ובעיקר בחורשות – ומכאן שמו.

בחורף חורף עיט החורש באפריקה כשהוא עובר בנדידתו את ארץ ישראל.

עיט החורש איננו מצוי בסכנת הכחדה אם כי ב 1986 חלה ירידה דרסטית במספר הפרטים שעברו בארץ ישראל,ירידה המיוסת לאסון צ’רנוביל שהשפיע ישירות על בית הגידול של עיט החורש באירופה.

ב 2019 כמות הפריטים שנספרו בארץ מגיעה לכ- 200 אלף מה שמצביע על התאוששות של אוכלוסית עיט החורש וגידול במספר הפרטים.

בימים אלה עושה עיט החורש את דרכו מעל ישראל לאפריקה ואת הפרטים שבתמונות צילמתי באגמון החולה בחג הסוכות.

אל הגלריה.

מנחם.