ממשית.

  • מחבר:

במחצית הראשונה של התקופה הנבטית התיכונה,תחילת המאה ה-1 לפנה"ס,מקימים הנבטים את ממשית. העיר שימשה את שיירות הנבטים שהגיעו ממדבריות ערב בדרכן לנמל עזה. ממשית,נמצאת בציר הנבטי שבין פטרה לנמל עזה.

העיר שימשה כתחנת מעבר לשיירות הנבטיות,אך כללה גם התיישבות קבע שעסקה בחקלאות. בתקופה הרומית,קרי בשלהי המאה ה-1 לספירה,התחרות עם הרומאים באספקת תבלינים מהמזרח לנמל עזה ומשם לשאר האימפריה,החלה לתת אותותיה וממשית הפכה מתחנת מעבר לישוב של קבע.

בתקופה הביזנטית ממשית כבר לא משמשת כתחנת מעבר לשיירות הנבטיות. התחרות עם הרומאים,ועם יורשיהם הביזנטיים,נתנה את אותותיה וממשית הפכה לישוב נבטי של יושבי קבע שביססו את כלכלתם על חקלאות ועל גידל סוסים.

הסוסים שגודלו בממשית הם מזן הסוס הערבי וככל הנראה שיבוטו של הסוס הערבי למטרות של רכיבה תחרותית החלו בממשית.

עם עליית הנצרות,במאה ה-4 לספירה תושביה הנבטים של ממשית מתנצרים והביזנטיים מקימים בעיר שתי כנסיות,המערבית והמזרחית שהיא,גם,המאוחרת יותר.

בתום התקופה הביזנטית יורדת ממשית מגדולתה. האוכלוסייה הנבטית,שהתנצרה רובה ככולה,עוזבת את העיר ונטמעת בתושבי הארץ – ובכך בא קיצה של האומה הנבטית ושל התרבות שלה.

בשבת ביקרנו באתר ממשית והתמונות,הן כאן לפניכם.

לגלרית התמונות.

מנחם.