You are currently viewing זריחה – גן לאומי מצוק ארבל.

זריחה – גן לאומי מצוק ארבל.

  • מחבר:

גן לאומי מצוק הארבל פתח את שעריו בשישי לפנות בוקר,על מנת לאפשר צפייה בשחרו של היום השישי כשהשמש מלחכך את הרי הגולן,עולה מעל לקו האופק ומאיר באור ראשון את ים הכנרת.

מצוקי ארבל משובצים במערות קרסטיות,קרי:מערכות שנחצבו בפני מסלע המשקע על ידי ארוזיה של המים. הממצא הארכאולוגי מדבר על המצאות בני אדם במערות השונות שבמצוק כבר מהתקופה הפרהסטורית,ברם:כוכבם של המערות דרך בעת המרד של החשמונאים במלך הורדוס. המורדים,שהיו מתומכיו של אנטיגונוס,שבעצמו ישב בירושלים מתחת לאפו של הורדוס,ולא טרח להגיש עזרה כלשהי לתומכיו המתקוממים. בשל מבנה המצוק חייליו של הורדוס בנו סלים שנתלו על חבלים שבתורם עוגנו במסלעה שבראש ההר. המורדים העלו באש את החבלים מה שגרם להתנתקותם של הסלים וצניחת החיילים,שבסלים התלויים,מטה אל מותם. יש הרואים בשלשול הסלים כאמור כצניחה הראשונה בעולם,אם כי רוב הצונחים צנחו…:אל מותם.

עננות כבדה אופפת את מצוקי הארבל ואת האופק שממנו אמורה השמש לזרוח. אור השמש במציע לו במזרח עובר את העננות ושוטף את השמיים בגוני הכחול אם כי האור הכתום זהוב האופייני לעם שחר ולזריחה נעדר בשל כיסוי השמיים בעננות כבדה.

השמש,זכר היא או נקבה? השמש היא אחת מהמילים הבודדות בשפה העברית שהיא גם זכר וגם נקבה.השמש בעברית המודרנית היא נקבה ברם בשירה ובספרות היא גם זכר ונכון להשתמש בשמש גם בלשון זכר וגם בלשון נקבה,בעברית המודרנית:היא נקבה. יחד עם השמש,מילים להם כפל מגדר נמצא את הרוח והתהום,שהיא שימוש בעברית של שם אלת השאול האכדית תיהאמת וגם את:הכוס(כלי האגירה ולא העוף באותו השם).

התמונות מהזריחה המאוד מיוחדת על שפת מצוק הארבל,הן כאן לפניכם.

לגלרית התמונות.

מנחם.