השקנאי.

  • מחבר:

השקנאים הם משפחה של עופות מים הניזונים מדגים והוא עוף המים הגדול בתבל. השקנאי בנוי לחיים במקווי מים מתוקים:נוצותיו מצופות שומן מה ששומר אותן יבשות,רגליו מכוסות כורי שחייה ובתחתית מקורו ישנו שק שלתוכו מכניס השקנאי דגים חיים אותם הוא שולה ממאגר המים שבו הוא נמצא,ובולע אותם בעודם חיים.

את ישראל פוקדים שני סוגים של שקנאים השקנאי המצוי שהוא הגדול במשפחת השקנאים והשקנאי המסולסל שהוא הפחות שכיח בקרב השקנאים העוברים אצלנו. בעת מעופם לחרוף באפריקה השקנאים עוצרים למנוחה ולמזון במקווי מים ומאז שהוקם אגמון החולה,כמו גם אגמון חפר,מאגר ויקר ועוד,השקנאים עוצרים באגמונים האלה לתזונה.

שקנאי ממוצע צורך כקילוגרם של דגים ומגדלי הדגים בארץ נשמו לרווחה אחרי שהקרן הקיימת לישראל הקימה מספר אגמונים שבהם דגים שמהם ניזונים השקנאים בעת המעבר שלהם בארץ.

כמה מהשקנאים באגמון החולה נתפסו בעין המצלמה עסוקים,לתומם,בסעודת דגים דשנה.

לגלרית התמונות.

מנחם