הפנטגון של כפר סבא.

  • מחבר:

ב-1931 מחליטים חקלאי כפר-סבא,אז ישוב כפרי,להקים אגודה חקלאית שיתופית שתטפל בשאיבת מים והולכתם לשדות החקלאים ולבתיהם. חברי האגודה היו כל מי שהיה תושב כפר-סבא. לאגודה קראו,בקיצור,מפעל המים או מפעל המים אגודה שיתופית כפר-סבא.

ב-1962 הפכה כפר-סבא לעיר,ובשל קרבתה לעיר הערבית קלקיליה,אז בריבונות ירדן,הוכרזה כישוב ספר.

מפעל המים המשיך להיות ספק המים ומסלק הקולחין של תושבי העיר. עם הזמן גדלה העיר ואי אפשר היה לכנס את תושבי העיר להחלטות בנושא המים ולכן,הוחלט,שתושבי העיר ימשיכו להיות בעליהם של מפעל המים אך ייוצגו במועצת האגודה על ידי נציגי המפלגות שנבחרו בבחירות למועצת העיר. וכך פני הדברים עד היום.

ב-2011 בעקבות חוק תאגידי המים הוקם תאגיד פלגי השרון,תאגיד משותף לעיר כפר סבא (כ 87 אחוז מהון המניות של התאגיד מוחזק בידי עירית כפר סבא) ולכוכב יאיר,צור יגאל (שמחזיקים ביתרת הון במניות בתאגיד).

עם הקמת התאגיד הועברו נכסי סילוק השופכין של מפעל המים לידי התאגיד. מדובר בנכסים בשווי של 270 מליון ש"ח נכון ל 2011. הנכסים הועברו בלא תמורה מצד התאגיד.

לאחר הקמת התאגיד הוא עסק בטיפול בביוב של כפר סבא,וגם כוכב יאיר וצור יגאל,ואילו מפעל המים,שנשאר בבעלות תושבי העיר,המשיך בטיפול באספקת מי השתייה לתושבי כפר סבא ובגביית התשלום עבור התאגיד,כאשר דמי הטיפול בביוב ומס ערך מוסף מועבר לקופת התאגיד והיתרה נשארת בידי מפעל המים.

בסוף מאי 2020 החליט הממונה על האגודות השיתופיות למנות ועד מנהל למפעל המים. פירוש הצעד הוא,בעצם,הוצאת כל תוכן וצורך במפעל המים המקומי והעברת נכסיו,שוב בלא תמורה לתאגיד.

קול קורא של מפעל המים קורה לתושבי העיר להעביר התנגדותם לממונה על האגודות השיתופיות ולמפעל המים ולהשתתף בהליך קבלת ההחלטות לעניין עתיד מפעל המים – שלנו.

יש לציין כי מערכת הולכת המים בכפר סבא היא ייחודית בישראל. כל מים מועלים לנקודה הגבוהה ביותר בעיר,מגדל המים שברחוב בן יהודה,ושם מחולקים לבתי התושבים תוך התאמת לחצים בפיזור המים לחקלאות לתעשייה ולבתי התושבים.

מפעל המים שואב את מי העיר מאקוויפר החוף ואקוויפר ההר. המים מאקוויפר החוף מועברים לשימוש חקלאי בלבד,כי אינם איכותיים מספיק לשתייה,ומי אקוויפר ההר מועברים לבתי התושבים לשתייה ושימושים אחרים. איכות המים בכפר סבא היא מהטובות בארץ.

מתקני האגירה של אקוויפר החוף יבשו בחלקם,ובחלק הצפון מערבי,בתוך התחום המוניציפלי של העיר,נמצאת ברכת מים מתומנת שהפכה למתקן משחקים,לא רשמי,ולקירות גרפיטי לשובבי העיר.

היום,התשיעי ביוני 2020,לעת ערב יצאתי לצלם את הפנטגון של כפר סבא לא לפני שהכנתי את מכתב ההתנגדות שלי השתלטות תאגיד המים על אספקת המים לתושבי העיר ולמפעל המים – שלנו.

והתמונות,כאן לפניכם.

לגלרית התמונות.

מנחם.